English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

H.E.L.P şimdi çevrimiçi

2012 yılı süresince tüm ortaklar HELP platformunun ulusal sürümlerinin geliştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmışlardır. AT, IT, FI, GR ve TR kendi ülkelerinde seçilen hastanelerde açık öğrenme kaynağı olarak E-öğrenme ve online iletişim portalının kapsamlı sürümlerini geliştirmişlerdir. Avusturya, HELP portalını Bruck/Mur Bölge hastanesinin genel cerrahi kliniğine uyarlamıştır, Finlandiya HELP portalını Pori Belediye hastanesine uyarlamıştır, İtalya platformu Ankona Üniversite Hastanesi ve Jesi Bölge hastanesine uyarlamıştır.

Hastalar Gerçekte Ne İsterler?

HE-LP Proje ortaklığının uygulamasının ilk aylarında tüm ortaklara ülkelerinde hasta ve hasta yakını ile sağlık çalışanlarına (hemşire, doctor, acil tıp teknikeri, fizyoterapist, eczacı, diyetisyen vb ile sağlık yöneticilerine) anket uygulaması yapılarak, hastalıklar, hastaneler ve diğer sağlıkla ilgili konular hakkında; Ne tür bilgilerin web sitesi üzerinden alınabilmesini istersiniz? sorusunun cevabı aranmıştır. Ayrıca yapılan ankette hedef gruba özellikle IT tabanlı iletişim olmak üzere hangi tür iletişim metodlarını tercih ettikleri ve beğendikleri sorulmuştur. Diğer proje ortağı ülkelerde (Almanya, Avusturya, İsveç, İtalya, Finlandiya, Yunanistan, Türkiye) de yapılan anketlerle toplam 270 kişi ile röportaj yapılmış olup HELP projesi ile kurulması amaçlanan ögrenme ve bilgilendirme platformunun geliştirilmesi için önemli ve temel konularda soruların cevapları aranmıştır. Ek olarak bu ortaklıkla 100 den fazla hastanenin internet sitesinin analizi de yapılmıştır. Bu anketlerden elde edilen sonuçların, proje web sitesi üzerinden (www.he-lp.eu).

H.E.-L.P Projesinin esas amacı, hastane çalışanları ile halk arasındaki iletişimin geliştirilmesidir

Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Programı tarafından finanse edilen HE-LP projesi özellikle Avrupa'da hastaneler ve vatandaşlar arasında iletişimin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların artışı ve sağlık sistemi içindeki yüksek maliyet nedenleri, hizmet sağlayıcıları
çalışan ve hasta arasındaki iletişim ve iş birliğini artırmak için yeni yollar bulmaya sevk etmiştir.

Sağlık hizmetlerinde Web portalı hazırlamada internet bazlı teknolojilerin kullanılması, özellikle de web 2.0 sürümünün kullanımı yeni bir uğraşı olmuştur.

help-generic-team-ssubiaco-600.jpg

Avrupa genelinde hastane ve sağlık kuruluşları için Avusturya, Yunanistan, Đtalya, Finlandiya, Đsveç, ve Türkiye dahil yedi ülkeden sekiz kuruluşla (hastaneler, sağlık hizmeti sunanlar, yüksek öğretim sağlayıcıları, danışmanlık kuruluşları vb) bilgi alışverişi portalı oluşturmak için iki yıl sürecek olan bir işbirliği içerisine girilmiştir.

Projeye katılan tüm ülkelerin hasta ve sağlık personeline uygulanan kapsamlı anketi dikkate alarak, bilgi alışverişi portalının kritik faktörleri ve ana içerik öncelikleri ortaya koyularak ve portalın nihai sürümü oluşturulacaktır. Daha sonra, bu ana sürüm katılımcı kurumlar tarafından gerçek durumlarda test edilmesi için ulusal versiyonlara uyarlanacaktır.

H.E.-L.P Projesinin esas sonuç ve çıktıları aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Hastane ve hasta arasındaki iletişim hakkında Avrupa düzeyli araştırmalar
  • Avrupa hastaneleri için bilgi alışveriş portalının ana sürümünün oluşturulması
  • Avusturya, Yunanistan, Đtalya Finlandiya, Đsveç, ve Türkiye için bu portalın ulusal versiyonlarının hazırlanması
  • Bu ülkeler için pilot uygulama çalışmalarının oluşturulması
  • Hastaneler için H.E.-L.P rehberi broşürü ve kalite standartlarının oluşturulması
  • Hastanelerin kendi iletişim politikaları dahilinde kalite standartlarını yerine getirmesi ile H.E.-L.P ödüllerini alması
  • Proje websitesi ve bilgi materyallerinin oluşturulması

Göç ve Hastanelerdeki iletişim Sorunları

Çoğu Avrupa ülkesinde, göçler oldukça yeni olup ve sağlık sistemlerine yaklaşımda sorunlara yol açan zorlu bir uğraşıdır. Göçlere bağlı yerel lisanı bilmeme sağlık hizmetlerini sunmada büyük bir zorluk olarak görünmektedir. Sağlık hizmet sağlayıcıları, bu soruna uygun iletişim stratejileriyle cevap
vermek zorundadır.

help-generic-helicopter-600.jpg

HELP projesinin merkezi odak noktasında sözkonusu uğraşının yer almasının ve bilgi alışveriş portallarının katılımcı ülkelerin iki ana azınlık dilinde de hizmet sunmasının nedeni budur.

Proje ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi için lütfen düzenli olarak www.he-lp.eu websitesini ziyaret ediniz.

Websitesi sıkça güncellenecek ve bilgi alışveriş portalı oluşturulduktan sonra sayfaya erişim için kısayol oluşturulacaktır.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıda belirtilen proje kurulundaki en yakın ortak ile temasa geçiniz.

Austria:
Landeskrankenhaus Bruck/Mur
Sn. Rudolf Schrittwieser
Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at
URL: www.lkh-bruck.at

Almanya:
INIT Developments Ltd.
Sn. Michael Schwaiger
Email: michael.schwaiger@init-developments.eu
URL: www.init-developments.eu

Finlandiya:
Karier Oy
Sn. Kari Löytökorpi
Email: kari.loytokorpi@karier.fi
URL: www.karier.fi

Yunanistan:
National School of Public Health
Sn. Elisabeth Ioannidi
Email: eioannidi@esdy.edu.gr
URL: www.esdy.edu.gr

Italya:
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Sn. Roberto Penna
Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it
URL: www.ospedaliriuniti.marche.it

Italya:
Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR
Sn. Claudio Martini
Email: claudio.martini@sanita.marche.it
URL: www.asurzona5.marche.it

Đsveç:
Jonköping International Business School
Sn. Vivian Vimarlund
Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se
URL: www.jibs.se

Turkey:
Ankara Đl Sağlık Müdürlüğü
Sn. Talihanur Aydoğmus
Email: asmproje@gmail.com
URL: www.asm.gov.tr

Outlook

The H.E.-L.P. project partnership is currently working on the implementation of the European survey in the participating countries, the preliminary results and deductions of which will be available in September, when the survey report will also be finalised.

From 21 to 24 September 2011 the partnership will hold its next project meeting in Ancona/Italy.
The project’s next newsletter is planned to be published around the end of 2011, with its main content dealing with the master version of the information exchange portal, which by then will be available for testing.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP