English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

HE-LP is online

Vuoden 2012 aikana H.E.-L.P. Hankkeen partnerit ovat intensiivisesti työskennellyt kehittämään kansallisia versiota HE-LP alustoilla.

Mitä potilas haluaa?

H.E.L.P- projektin ensimmäisen vuoden aikana tehtiin sairaalaympäristön kohderyhmälle kattava kysely. Kohderyhmä kattaa sekä työntekijät( lääkärit, hoitajat, avustavan henkilökunnan) että potilaat. Kyselyssä selvitettiin minkälaista tietoa terveyteen ja sairauksiin liittyen he kaipaavat sekä miten it-pohjaista viestintää voitaisiin käyttää hyödyksi. Osallistujamaissa (AT, DE, FI, GR, SE, IT and TR) suoritettu kysely suoritettiin yhteensä 270 henkilölle. Tältä pohjalta saadaan muodostettua kattava tietopohja oppimisalustalle, joka projektissa muodostetaan.

Lisäksi analysoitiin yhteensä yli sadan sairaalan verkkosivut osallistujamaissa. Tulokset on koottu projektin verkkosivuille (www.he-lp.eu).

Kehittämässä viestintää sairaaloiden ja ihmisten välille – H.E.-L.P.- hankkeen päätavoite

Funded through the European Union’s Programme for Lifelong Learning the H.E.-L.P. project aims mainly at the improvement of
communication between hospitals across Europe and citizens. Within the context of an ageing population, increasing cases of chronic diseases and spiraling costs within the health system, providers are challenged to find new ways for co-operation and communication with people and patients.

Providing information and communication portals making use of internet-based technologies, particularly web 2.0, is the new
challenge for the health system.

HE-LP - hankkeen (rahoitetaan Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmasta) tavoitteena lisätä tiedonvaihtoa sairaaloiden välillä eri puolilla Eurooppaa ja kansalaisia. Osana väestön ikääntymistä, lisääntyviä kroonisia sairauksia ja nousevia kustannuksia terveydenhuollossa, toimijat haastetaan löytämään uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja viestintää potilaiden ja kansalaisten parissa.

Tiedotus, viestintä, ja internet-pohjaiset teknologiat ovat uusi haaste terveydenhuoltojärjestelmälle.

help-generic-team-ssubiaco-600.jpg

Kahdeksan eurooppalaista organisaatiota (sairaalat, korkeakoulut, konsultointiyrityksetjne) seitsemästä maasta (AT, DE, GR, FI, IT, SE ja TR) ovat aloittaneet kahden vuoden hankkeen tavoitteena rakentaa portaali sairaaloiden ja terveyskeskusten viestintää helpottamaan. Osallistuvissa maissa suoritetun kyselyn perusteella tärkeimmät tekijät ja pääasiallinen sisältö ja painopisteet on koottu ja muodostetaan portaalin maste-versio. Tämä versio muokataan tämän jälkeen kansallisiksi versioiksi ja pilotoidaan kohdemaissa.

On the basis of an in-depth European survey of citizens / patients as well as staff from the health care systems of all the countries involved in the project, critical factors and main content priorities for the information exchange portal will be extracted and channelled into a master version of the portal. This master version will then be customised to create national versions to be tested in real situations by the participating organisations.

Hankkeen pääasialliset tulokset ja tuotokset ovat

European survey about communication between hospitals and patients:

  • Osallistuvissa tutkimuskysely maissa suoritettu
  • Master - versio portaalista sairaaloille Euroopassa
  • Kansalliset versiot portaalista seuraavissa maissa AT, GR, IT, FI, SE ja TR
  • Portaalin pilotointi näissä maissa
  • HE-LP käsikirja, jossa laatuvaatimukset
  • H.E.-L.P.- palkinto sairaalaloille jotka täyttävät viestintäpolitiikassaan laatuvaatimukset
  • Verkkosivut ja tiedotusmateriaalia

Migration - challenge for hospitals

Monille Euroopan maissa muuttoliike on varsin uusi ja haastava ilmiö, joka on myös johtaa uusiin tilanteisiin ja vaatii uusia lähestymistapoja terveydenhuoltojärjestelmiin. Erityisesti kielimuuri liittyvät on valtava haaste terveydenhuoltojärjestelmälle siihen on vastattava asianmukaisia viestintästrategioita hyväksikäyttäen

help-generic-helicopter-600.jpg

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeesta ja sen tuloksista ja tuotoksista saat vierailemalla säännöllisesti projektin verkkosivuilla osoitteessa www.he-lp.eu.
Sivustoa päivitetään säännöllisesti ja tarjoaa myös pääsyn linkki tietojenvaihdon portaalin kun se on kehitetty. Ota yhteys lähimpään ankekumppaniin

Ota yhteys lähimpään hankekumppaniin

Itävalta:
Landeskrankenhaus Bruck/Mur
Mr. Rudolf Schrittwieser
Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at
URL: www.lkh-bruck.at

Saksa:
INIT Developments Ltd.
Mr. Michael Schwaiger
Email: michael.schwaiger@init-developments.eu
URL: www.init-developments.eu

Suomi:
Karier Oy
Mr. Kari Löytökorpi
Email: kari.loytokorpi@karier.fi
URL: www.karier.fi

Kreikka:
National School of Public Health
Ms. Elisabeth Ioannidi
Email: eioannidi@esdy.edu.gr
URL: www.esdy.edu.gr

Italia:
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Mr. Roberto Penna
Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it
URL: www.ospedaliriuniti.marche.it

Italia:
Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR
Mr. Claudio Martini
Email: claudio.martini@sanita.marche.it
URL: www.asurzona5.marche.it

Ruotsi:
Jonköping International Business School
Ms. Vivian Vimarlund
Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se
URL: www.jibs.se

Turkki:
Provincial Health Directorate of Ankara
Ms. Talihanur Aydoğmus
Email: asmproje@gmail.com
URL: www.asm.gov.tr

Parhaillaan meneillä

H.E.-L.P. –hanke työskentelee parhaillaan osallistujamaiden kyselytutkimuksen parissa, alustavat tulokset julkaistaan syyskuussa, kun selvitys saadaan päätökseen.
21. -24. syyskuuta järjestetään hankkeen seuraava kokous Anconassa Italiassa. Hankkeen seuraava uutiskirje julkaistaan vuoden 2011 lopulla, ja sen sisältö käsittelee portaalin master- versiota


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP