English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

H.E-L.P Hakkında

Tüm Avrupa'daki Sağlık Sistemleri benzer sorunlarla ve zorluklarla karşılaşmaktadır. Genel nüfusun artan yaşı ile bağlantılı olarak tamamen yeni zorluklar ortaya çıkmakta ve kronik hastalıklar önemli ölçüde artmış durumdadır.Bunların yönetimi hem hasta hem de sağlık sistemi açısından yeni gereksinimler ve talepler doğurmaktadır. Hareketlilik, esneklik ve küresel düşünme kolaylıkları sayesinde , Internet, hastalar için hastane veya doktora gitmeden önce baş vurulacak ana bilgilendirme kaynağı haline gelmiştir.

help-about-01.jpg

Tüm bu gelişmeler, hastalar (ve yakınları) ile sağlık sisteminin (ve kurumlarının) iletişim ve bilgi ihtiyaçlarında yeni talep ve gereksinimlere yol açmaktadır.

help-about-02-children-gym.jpg

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojisi, hastalar ve sağlık sistemi arasındaki bu yeni, çağdaş ve ilgi isteyen iletişim sürecini, esneklik ve etkileşimiyle birlikte destekleme olanağına sahiptir. Bununla birlikte, hastalar, tıbbi personel ve sağlık personeli için iş görür başarılı bir e-öğrenme ve bilgi alışverişi platformu sağlamak üzere derinlemesine bir yaklaşım gerektirmektedir.

Böyle bir bilgi altyapısı için temel araştırma ve geliştirme faaliyetleri HE-LP Projesinin görevidir. Avrupa Komisyonu Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında KA 3- ICT finansmanı ile 1 Ocak 2011 tarihinde deneyimli ve sorumluluk sahibi ortaklarla 2 yıl süreli HE-LP Projesi başlatılmıştır.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP