English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Ortaklar

H.E-L.P projesi, Avusturya, Almanya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, İsveç ve Türkiye'den oluşan ortak bir konsorsiyum tarafından, uluslarüstü bir işbirliği projesi olarak yürütülmektedir. Tüm ortaklar, kendi ana deneyim ve uzmanlıklarına göre projede farklı rol ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Proje ortakları, H.E-L.P projesi ve uygulanması ile ilgili ortaya çıkan herhangi bir sorun için ulusal temas noktaları olarak iş görmektedir. Olabilecek her türlü sorularınız için, size en yakın proje ortağına veya Avusturya'daki proje organizatörü ile temas kurmaktan çekinmeyin

help-generic-bedded-patient.jpg

Ortaklar aynı zamanda hastane ve sağlık kuruluşları için olan yerel, bölgesel ve ulusal e-öğrenme girişimlerini bilgi ve tavsiye ile de destekleyecektir.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP