English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Hedefler ve Sonuçlar

H.E-L.P projesinin temel amaçları:

  1. Sağlık sisteminin bugünü ve yarını için gerekli olan ciddi roller hakkında farkındalığı artırmak;
  2. Hasta ve çalışanlar arasında iletişimi geliştirmek için Web 2.0 özelliklerinden yararlanmak;
  3. Proje temel esası olarak bilgilendirme ve e-öğrenme platformunun geliştirilmesi;
  4. Ana görüşlerin değerlendirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak.

help-generic-mother-baby.jpg

H.E-L.P Projesi'nin başlıca sonuçları aşağıdaki gibidir:

  1. H.E-L.P Anketi: Bu ankette hedef grubun üyelerine (hastalar, yakınları, tıbbi personel, bakım personeli, yönetim personeli, bilişim uzmanları vb.) portalın temel içerik yönelimini ve kurulumunu tanımlamak için, soru ihtiyaç duydukları içeriği istedi ve istediğiniz edildi;
  2. H.E-L.P portalı ana sürümü: Portalın ana sürümü, daha sonra geliştirilecek tüm ulusal sürümler için genel öğretici ve içerik çerçevesi sağlayacaktır;
  3. H.E-L.P portalı ulusal sürümleri: Tüm katılımcı ülkeler için (Almanya hariç) ilgili bilgi ve içerik ile dolu portalın ulusal sürümleri geliştirilip uygulamaya konulacaktır;
  4. H.E-L.P el kitabı: Araştırma, geliştirme ve test süreci boyunca toplanan tüm deneyimler ilgili diğer kuruluşlara kapsamlı fakat özlü bir biçimde iletmek üzere bu bilgiler bir el kitabı haline de geliştirme ve diğer kuruluşlara alındı;
  5. H.E-L.P ödülü: Avrupa standardlarına göre, sağlık kuruluşlarının iletişim platformlarını geliştirme konusunda değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi.

help-generic-radiology.jpg

Bültenler, konferanslar, el ilanları ve posterler H.E-L.P projesinin sonuç ve çıktılarıdır. Web site üzerinden tüm proje çıktısı ve belgelere erişebilirsiniz.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP