English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Tietoa H.E-L.P projektista

Terveysjärjestelmät ympäri Eurooppaa kohtavaavat samankaltaisia ​​ongelmia ja haasteita. väestön ikääntymisen yhteydessä nousee esiin täysin uusia haasteita. Krooniset sairaudet ovat lisääntyneet dramaattisesti, niiden hallinta luo uusia tarpeita ja vaatimuksia potilaiden ja terveydenhuollon järjestelmän kannalta. Yleisesti liikkuvuus, joustavuus ja globaali ajattelu on kasvanut. Internetistä on tullut tärkein terveystiedon välinen potilaille ennenkuin he kääntyvät lääkärien tai sairaalan puoleen.

help-about-01.jpg

Tämä kehitys johtaa uusiin vaatimuksiin ja tarpeisiin kommunikaatiossa sekä potilaiden tiedonkulun että terveysjärjestelmien osalta.

Modernin tietotekniikan avulla on mahdollista tukea tätä uutta vaativaa kommunikaation prosessia potilaiden ja terveysjärjestelmien välillä joustavasti ja interaktiivisesti. Se kuitenkin vaatii menestyksellisen katsannon syvälle e-oppimiseen sekä alustan tiedonkululle, joka toimii potilaille, lääketieteen sekä hoitohenkilökunnalle.

help-about-02-children-gym.jpg

Tällaisen infrastruktuurin kehittämine on HE- LP- projektin tarkoitus. Konsortio on kokenut ja sitoutunut. 2-vuotinen projekti on alkanut Euroopan komission tuella Elinikäisen oppimisen ohjelmakohdasta KA 3, projekti alkoi 1.1.2011


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP