English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Tavoitteet ja tulokset

H.E-L.P- projektin tavoitteet:

 1. Korostaa oppimisen ja tiedon roolia nykyisissä terveysjärjestelmissä;
 2. Ottaa käyttöön web 2.0 kommunikaatio-sovelluksia sairaaloiden ja potilaiden välillä;
 3. 3. Kehittää tiedon ja oppimisen alusta sairaaloille;
 4. 4. Tuloksien ja hyvien käytäntöjen välittäminen.

help-generic-mother-baby.jpg

HE-LP- projektin tuloksia ovat:

 1. H.E-L.P tutkimus: Kyselyssä kohderyhmältä kysytään heidän toiveita oppimisalustan sisällöstä.;
 2. H.E-L.P alustan master - versio: Master- versio tarjoaa pohjan kansallisille versioille;
 3. H.E-L.P alustan kansallinen versio: Kaikki osallistuvat maat (paitsi Saksa) valmistelevat kansallisen version alustasta;
 4. H.E-L.P handbook: Kaikki kokemukset (tutkimus, kehitys ja testaus prosessi) yhdistettiin;
 5. H.E-L.P award: Terveysalan organisaatioille valmistellaan ja kehitellään hyvästä kommunikaatiosta annettava erityinen palkinto.
 6. help-generic-radiology.jpg

  Uutiskirjeet, kokoukset, flierit, julisteet täydentävät tuloksia. Kaikki materiaali löytyy verkkosivuilta. Löydät ne osiosta download.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP