English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Partnerit

H.E-L.P Hanke toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä. Projektin yhteistyökumppanit tulevat Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Kreikasta, Italiasta, Ruotsista ja Turkista. Kaikilla kumppaneilla on oma vastuunsa ja osaamisensa, jota hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla projektissa.

Hankkeen yhteistyökumppanit toimivat kansallisinan yhteyspisteinä. Ota tarvittaessa rohkeasti yhteyttä lähimpään projektikumppaniin tai hankkeen promoottoriin, Itävaltaan

help-generic-bedded-patient.jpg

Kumppanit tukevat paikallisia, alueellisia ja kansallisia aloitteita verkko-opiskelun saralla ja sairaaloille, terveydenhuollon organisaatioille tietoa ja neuvoja aiheesta.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP