English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Om H.E-L.P

Vård och omsorg över hela Europa står inför gemensamma problem och utmaningar. En åldrande befolkning och en dramatisk ökning av kroniska sjukdomar har skapat nya behov och krav från både patienter och vården. I allmänhet har patienters rörlighet, flexibilitet och globala tänkande ökat och Internet har blivit patienternas främsta källa till hälsoinformation innan de vänder sig till sjukhus eller läkare.

help-about-01.jpg

Dessa utvecklingar leder till nya krav och behov vad gäller information och kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

Modern informations- och kommunikationsteknologi har med sin flexibilitet och interaktivitet potential att stödja den nya och krävande kommunikationsprocessen mellan patienter och vårdgivare. Trots det krävs ett ingående arbete för att ta fram en informations- och e-läroplattform som fungerar för både patienter, vårdgivare och vårdadministration.

help-about-02-children-gym.jpg

HE-LP-projektet har till uppgift att utreda och utveckla grunderna till en sådan informationsinfrastruktur. Ett konsortium av erfarna och engagerade partnerorganisationer har tagit sig an det två år långa projektet, som inleddes den första januari 2011 och finansieras av Europakommissionen under Programmet för livslångt lärande KA 3 – ICT.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP