English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Mål och resultat

De viktigaste målen för H.E-L.P-projektet är:

 1. Öka medvetenheten om vikten av information och lärande i dagens och morgondagens vård;
 2. Utforska möjligheten att använda web 2.0 i kommunikationen mellan vårdgivare och patienter;
 3. Utveckla en informations- och läroplattform för sjukhus och patienter som en kärna i projektet;
 4. Dra allmänna slutsatser om resultatet och dela med sig av goda rutiner.

help-generic-mother-baby.jpg

De viktigaste resultaten för HELP-projektet kommer är:

 1. H.E-L.P-undersökningen: I denna undersökning kommer individer ur fokusgrupperna (patienter, anhöriga, vårdpersonal, omsorgspersonal, administrativ personal, IT-experter o.s.v.) som tillfrågades om sina behov och önskningar vad gäller innehållet i en informations- och e-läroportal, i syfte att bestämma portalens huvudsakliga innehåll och upplägg;
 2. Masterversionen av H.E-L.P-portalen: Masterversionen av portalen kommer att utgöra en stomme för de nationella versioner att bygga på;
 3. De nationella versionerna av H.E-L.P-portalen: Nationella versioner av portalen kommer att tas fram för alla deltagande länder (utom Tyskland) och fyllas med relevant innehåll;
 4. H.E-L.P-handbok: De samlade erfarenheterna från utrednings-, utvecklings- och testprocesserna kördes att mynna ut i en omfattande men kortfattad handbok och ställas till förfogande för andra intresserade organisationer;
 5. H.E-L.P-priset: Ta fram en process för validering och utmärkelse av vårdorganisationers kommunikationsplattformer enligt en utvecklad EU-standard.
 6. help-generic-radiology.jpg

  Nyhetsbrev, flygblad och affischer som kompletterar projektresultatet finns tillgängliga för nedladdning på webbsidans nedladdningsdel.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP