English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Deltagare

H.E-L.P-projektet genomförs som ett transnationellt samarbetsprojekt mellan deltagare från Österrike, Tyskland, Finland, Grekland, Italien, Sverige och Turkiet. Alla deltagare har olika roller och ansvar i projektet, i enlighet med sin erfarenhet och expertis.

Projektdeltagarna fungerar som nationella kontakter för alla frågor som kan uppstå angående H.E-L.P-projektet och dess utförande. Kontakta gärna din närmaste projektdeltagare eller projektledaren (Österrike).

help-generic-bedded-patient.jpg

Deltagarna kommer också att bistå lokala, regionala och nationella vårdinformationsprojekt med information och råd.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP